Themasessie 1 'Streefbeelden en doelen' - Gezonde Leefomgeving

616 keer bekeken 0 reacties

In themasessie 1 hebben we het streefbeeld besproken: een ideaalbeeld van een Gezonde Leefomgeving omstreeks 2050. Met de deelnemers hebben we het streefbeeld aangescherpt en verrijkt. De oplossingsrichtingen die uiteindelijk in het NMP terecht komen, moeten gaan bijdragen aan dit streefbeeld.

Op 17 november 2022 hebben we een eerste versie van het streefbeeld besproken met belanghebbenden. De reacties van deelnemers hebben het streefbeeld verrijkt tot voorlopig het volgende beeld:

De ambitie is om de veiligheid en staat van onze leefomgeving zodanig te verbeteren dat in 2050 negatieve omgevingseffecten op onze gezondheid naar een verwaarloosbaar laag niveau zijn gebracht.

Voor het thema Gezonde Leefomgeving betekent dit een gezonde, veilige leefomgeving waarin gezondheidsschade en veiligheidsrisico’s door milieuvervuiling verwaarloosbaar zijn en ook zo door inwoners worden ervaren. Het gaat hierbij om het bevorderen van een goede gezondheid door het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verminderen van hinder van geluid, trillingen en geur. Daarbij horen productieprocessen, infrastructuur, installaties, transporten en producten inherent veilig te zijn, onder meer omdat daarbij geen gevaarlijke/milieuschadelijke stoffen meer vrijkomen.

Dit streefbeeld is een levende tekst en blijft in ontwikkeling tijdens het schrijven van het NMP. Hieronder kunt u uw ideeën over dit streefbeeld delen.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen