Nieuwsbrief 11 oktober 2023

Beste lezer,

Twee derde van de Nederlanders maakt zich zorgen over het milieu. Zij willen een beter milieu en is bereid daar dingen voor te doen of te laten. Dat is één van de inzichten uit de Nationale Milieuraadpleging. Maar liefst 5.000 mensen namen deel. In deze nieuwsbrief leest u de resultaten van deze raadpleging.

Ook nodig ik u van harte uit voor een bijeenkomst om samen met ons terug te kijken en vooruit te blikken: terugkijken op de resultaten van alle gesprekken, bijeenkomsten en onderzoeken tot nu toe. Samen zoeken naar gemene delers en rode draden. Dat staat op 26 oktober in de ochtend op het programma. ’s Middags kijken we vooruit: hoe zorgen we ervoor dat er na de zomer een NMP ligt, waar alle belanghebbenden hun bijdrage aan hebben geleverd? Daar gaan we graag op 26 oktober met u over in gesprek. 

Tot slot leest u hoe Afke van Rijn – de Directeur-Generaal Milieu en Internationaal – over het NMP denkt.

Heeft u vragen of opmerkingen? Of suggesties voor de volgende nieuwsbrief? Ik hoor het graag. U kunt mij bereiken door een mail te sturen naar postbusnationaalmilieuprogramma@minienw.nl.

Ook verwijs ik u graag naar onze website: daar vindt u alle nieuwsberichten, uitnodigingen en opbrengsten bijeenkomsten, kamerbrieven en rapporten bij elkaar.

Ik wens u veel leesplezier.

Iwan Hoekjan

Programmadirecteur Nationaal MilieuProgramma

Nationale milieuraadpleging: resultaten

 In de vorige nieuwsbrief las u over de Nationale Milieuraadpleging. Deze raadpleging is inmiddels afgerond en de resultaten zijn geanalyseerd. Uit deze analyse komen de volgende inzichten naar voren:
  • 62% van de Nederlanders maakt zich zorgen om het milieu
  • 83% van de Nederlanders vindt voorkomen van milieuproblemen beter dan genezen
  • De waarden: rechtvaardigheid, beschermen van gezondheid en een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten worden breed gedeeld.
  • Het is verstandig expliciet ‘het beschermen van de volksgezondheid’ als doel te noemen voor milieubeleid.
  • Voor 11% heeft het verbeteren van het milieu weinig urgentie, 15% wil echt zo veel mogelijk doen, ongeacht de kosten/hinder voor woningbouw, verkeer en vervoer, 9% wil veel, maar vindt woningbouw, verkeer en vervoer ook belangrijk. Ongeveer 65% heeft een minder uitgesproken mening over milieuonderwerpen.
  • Men doet liever iets dan niets, de effecten van het iets doen moeten wel duidelijk zijn en het principe ‘de vervuiler betaalt’ heeft de voorkeur v.w.b. bedrijven. Voor wat betreft inwoners geeft men de voorkeur aan stimuleren (subsidies, breed gedeeld en verbieden/verplichten). De ‘vervuiler betaalt’ als principe voor inwoners is niet populair.

Interessante inzichten, die ons zeker gaan helpen bij het opstellen van het NMP. Benieuwd naar het hele rapport? U kunt het op onze website vinden. 

Uitnodiging bijeenkomst ‘terugblikken en vooruitkijken’

Afgelopen jaar stond in het teken van ophalen: we voerden veel gesprekken, organiseerden themasessies en bijeenkomsten, een nationale milieuraadpleging en we namen deel aan bijeenkomsten van anderen. Veel afzonderlijke activiteiten. Op 26 oktober in de ochtend gaan we alle inzichten die we tot nu toe hebben opgedaan, met elkaar in verband brengen. Welke rode draden zien we? Waar zitten de overeenkomsten en waar zit de spanning? Wat zijn de urgentste opgaven? Wie moet wat doen of laten? Dat bespreken we op de 26e in de ochtend.

’s Middags kijken we vooruit. We borduren voort op de inzichten uit de ochtend en vertellen wat we het komende jaar van plan zijn te gaan doen. We gaan met u in gesprek over de verdere uitwerking: met welke partijen en met welke vraagstukken moeten we écht aan de slag, welke typen instrumenten missen we nog en welke ontwikkelingen moeten we benutten?

Doet u mee? Vul dan het aanmeldformulier in. U kunt op dat formulier ook aangeven of u de hele dag, alleen de ochtend of alleen de middag aanwezig bent. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht, op loopafstand van Utrecht Centraal.

Leestip: interview met Afke van Rijn

In de septembereditie van het tijdschrift ‘Publiek Denken’ staat in interview met Afke van Rijn. Zij is sinds februari 2023 Directeur- Generaal Milieu en Internationaal. Hoe ziet zij het NMP? Wat is de toegevoegde waarde van een NMP? Wat is haar visie op lange termijn milieubeleid? Benieuwd? Lees dan het interview.

 

Cookie-instellingen