Nieuwsbrief 4 april 2023

Op deze pagina vindt u de tekst van de nieuwsbrief zoals deze op 4 april 2023 is verzonden.

Nationaal MilieuProgramma

Nummer 1 / 4 april 2023 

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief praat ik u bij over het Nationaal MilieuProgramma. Bij het opstellen van het NMP maken we graag gebruik van de kennis, inzichten en ervaringen van in de samenleving. We zijn op verschillende manieren met de samenleving in gesprek. Hoe? Daar leest u in deze nieuwsbrief meer over.

Heeft u een vraag, een opmerking of een suggestie voor deze nieuwsbrief? Laat het mij dan weten door een mail te sturen naar postbusnationaalmilieuprogramma@minienw.nl

Ik wens u veel leesplezier.

Iwan Hoekjan

Programmadirecteur Nationaal MilieuProgramma

 

Inhoud

 

 

Participatie

drie personen staan bij een flipover met post-itsDe staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden hun inbreng kunnen leveren bij het schrijven van het Nationaal MilieuProgramma (NMP). Om inzichten, wensen en behoeften vanuit de samenleving te verzamelen, organiseerden we vanuit het NMP een reeks themasessies. Tijdens deze bijeenkomsten gingen professionele stakeholders uit het bedrijfsleven, milieuorganisaties, jongeren, kennisinstellingen en inwoners met elkaar in gesprek. Dit leidde tot waardevolle gesprekken, goede, bruikbare inzichten en nieuwe verbanden.

Deze inzichten kunt u nalezen. Heeft u aanvullende inzichten, opmerkingen of ziet u iets anders? Dan kunt u ons dat laten weten door een reactie te geven op de stukken. Dat kan op onze website.


De themasessies hebben we als heel waardevol en succesvol ervaren. De opbrengsten gebruiken we bij het opstellen van het Nationaal MilieuProgramma en de brede online raadpleging.

Terug naar boven


Zienswijzenprocedure: reactienota gepubliceerd 

afbeelding kaft reactienotaWe volgen ook een formeel, verplicht participatietraject. Het NMP volgt hiervoor de plan-mer-procedure. De eerste stap in die procedure is een zienswijzenprocedure op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD wordt – redelijk technisch – beschreven welke onderwerpen wel en welke onderwerpen niet onder het NMP vallen. Op de NRD hebben we 17 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn ingediend door maatschappelijke organisaties, particulieren, enkele brancheorganisaties en het Interprovinciaal Overleg. We hebben alle zienswijzen uitgebreid doorgenomen. Iedereen die een zienswijze ingediend heeft, heeft inmiddels een reactie ontvangen. In die reactie staat hoe we met de suggesties uit de zienswijzen omgaan. Bent u benieuwd naar onze reactie op de zienswijzen? Lees dan de reactienota op de het platform participatie

Terug naar boven

 


 

Participatieve Waarde Evaluatie


schermafbeelding websiteDe opbrengsten en inzichten van de verschillende participatiemomenten gebruiken we ook bij het opstellen van de Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). De PWE is een online raadpleging, die door iedereen die dat wil, ingevuld kan worden. In die raadpleging worden keuzes, die relevant zullen zijn voor het NMP, voorgelegd. Deelnemers kiezen wat zij zouden doen als zij op de stoel van de staatssecretaris zouden zitten. We zijn ervan overtuigd dat de plannen beter worden als we de inbreng van inwoners meenemen. Vanaf 12 april zal de raadpleging door iedereen in te vullen zijn. Bij de nieuwsberichten kunt u vanaf 12 april de link naar de raadpleging vinden.

Terug naar boven

 


Jongerenparticipatie

Illustratieve afbeeldingWe willen ook jongeren een stem geven bij het opstellen van het NMP. Daarom hebben we nauw contact met de Jongeren Milieu Raad (JMR). De Jongeren Milieu Raad heeft inmiddels een eigen online participatietool ontwikkeld, waarmee zij de mening van jongeren in kaart willen brengen. Wat vinden jongeren echt belangrijk als het gaat over milieuonderwerpen? Wat moet volgens hen de overheid als eerste doen? Om die vragen te beantwoorden heeft de JMR op 22 februari 2023 de website www.mijnmilieumening.nl gelanceerd. Op die website kunnen alle jongeren hun mening geven op een voor hen aantrekkelijke, laagdrempelige manier.

Meer weten over de JMR? Kijk dan op www.jongerenmilieuraad.nl 

Terug naar boven


Hoe kunt u de komende tijd meedenken of mee doen?

illustratieZoals hiervoor beschreven kunt u de online raadpleging (PWE) invullen. Ook kunt op de website reageren op de opbrengsten van de verschillende themasessies. In juni organiseren we weer een aantal bijeenkomsten waar iedereen die dat wil, deel kan nemen.

U kunt ook altijd contact met ons opnemen via postbusnationaalmilieuprogramma@minienw.nl

 

Terug naar boven


Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze voortaan zelf ontvangen? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief

Cookie-instellingen