Nieuwsbrief 6 juli 2023

Op deze pagina vindt u de tekst van de nieuwsbrief zoals deze op 6 juli 2023 is verzonden.

Nationaal MilieuProgramma

Nummer 2 / 6 juli 2023 

Beste lezer,

Vlak voor het zomerreces praat ik u bij over het Nationaal MilieuProgramma. In deze editie blik ik met u terug op de succesvolle start van de digitale raadpleging over het Nederlandse milieubeleid en praat ik u bij over de voortgang van het programma. Tot slot blikken we vooruit op de volgende fase van het programma. 

Heeft u vragen of opmerkingen? Of suggesties voor de volgende nieuwsbrief? Ik hoor het graag. U kunt mij bereiken door een mail te sturen naar postbusnationaalmilieuprogramma@minienw.nl.

Ik wens u veel leesplezier.

Iwan Hoekjan

Programmadirecteur Nationaal MilieuProgramma

 

Inhoud

 

Nationale Milieuraadpleging: deelnemen kan tot en met 14 juli

Bij het opstellen van een Nationaal MilieuProgramma maken we graag gebruik van de voorkeuren van alle inwoners van Nederland. Daarom is vorige maand de Nationale Milieuraadpleging opengesteld. Deze raadpleging biedt iedereen de mogelijkheid om mee te denken over het milieu van de toekomst. Welke keuzes moet de regering maken? Waar moet een milieuprogramma meer rekening mee houden? Wat is iets minder belangrijk? Moeten milieuwetten strenger en beter gehandhaafd worden of is het stimuleren van milieuvriendelijk gedrag een betere weg om in 2050 een gezonde, schone en veilige leefomgeving te bereiken? Moet de regering extra rekening houden met gezondheid en daardoor kost wat het kost alle inwoners zo veel mogelijk tegen milieuvervuiling beschermen, of er juist op toezien dat het verbeteren van het milieu voor iedereen betaalbaar blijft? Deze en andere dilemma's worden u in de raadpleging voorgelegd.

De raadpleging is te vinden op www.milieuraadpleging.nl en invullen kan nog tot en met 14 juli 2023.

Terug naar boven

Inzichten participatie

Van november tot en met januari organiseerden we een reeks themasessies om de wensen en behoeften vanuit de samenleving te verzamelen. Daar las u in de vorige nieuwsbrief meer over. De hoofdconclusie uit deze gesprekken is dat de oorspronkelijke inzet niet voldoende is. Een NMP moet breder en ambitieuzer zijn. Dat houdt in dat milieu in meer samenhang met klimaat en biodiversiteit gepresenteerd moet worden, en dat een beweging moet worden ingezet van reactief naar proactief beleid. De boodschap is: versterk de visie, onderbouw dit met de feiten en maak de stap naar handelen. Dit komt overeen met het beeld uit de zienswijzenprocedure.

Staatssescretaris Heijnen neemt deze inzichten ter harte. Zij zal binnenkort de Tweede Kamer laten weten hoe zij deze inzichten in het vervolg van het opstellen van het NMP zal meenemen. 

Terug naar boven

Vooruitblik: integratiesessie

Tijdens de themasessies stond elke keer een andere opgave centraal. De gesprekken die we tijdens deze themasessies voerden, hebben ons inzichten gegeven in verschillende visies, ideeën en afwegingen van doelen en maatregelen bij belanghebbenden. De opbrengsten van de themasessies hebben we ook gebruikt bij het opstellen van de Nationale Milieuraadpleging.

Zowel de themasessies als de Nationale Milieuraadpleging geven waardevolle inzichten die we gebruiken bij het opstellen van het NMP. Dat doen we na de zomer tijdens een integratiesessie. Met de opbrengsten van alle themasessies én de raadpleging gaan we aan de slag om te ontdekken waar koppelkansen tussen de verschillende opgaven zitten. Ook zullen we ontdekken waar maatregelen elkaar juist in de weg zitten.

Wilt u hieraan meedoen? Aanmelden kan door hier uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan een uitnodiging voor de integratiesessie.

Terug naar boven

Jongerenparticipatietool

In februari van dit jaar ging de participatietool 'Mijn Milieu Mening' van de Jongeren Milieu Raad (JMR) online. Deze tool is specifiek ontwikkeld voor en door jongeren zodat ook de jongere generaties op een toegankelijke manier hun stem kunnen laten horen over het milieubeleid. Inmiddels hebben ruim 1200 jongeren hun mening gegeven. 

Meer weten over deze jongerenparticipatietool? Kijk dan op de website van de JMR. 

Terug naar boven

 

Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze voortaan zelf ontvangen? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief.

 

Cookie-instellingen